Enekulla Zendo

Enekulla Zendo

Zendo är platsen för vägen (do) genom zen, rummet för övningen.

Zens hjärta ligger bortom eller före religionernas fixeringar i dogmer och religiösa föreställningar. Man behöver skilja mellan zenbuddhism som är en yttring av Buddhism med vissa riter och föreställningar, en viss historisk utveckling o.s.v. och the zen experiance, själva den bortomspråkliga universella upplevelse som kan nås genom zazen.

Förhoppningen är att Enekulla Zendo ska utgöra ett sammanhang och en plats som inspirerar till och befrämjar zazen. Men också vara ett ställe där man frimodigt och med respekt öser ur och låter sig inspireras av olika andliga traditioner i akt och mening att fördjupa sin övning på meditationskudden och i världen.

Läs mer….