Vad är zazen?

When the bird and the book disagree,
always believe the bird.

En fågel sjunger. Ett barn gråter. Våren kommer och hösten är på väg… Liv pågår. Händer. Orört och utan förtecken rinner det upp i det närvarande ögonblicket.

Tragiken är att vi ofta är någon annanstans. Frånvarande och på avstånd försöker vi ta kontroll över flödet. Fryser rörelsen. Låser in livet i bilder och föreställningar.

Zazen för oss förbi detta – blottställer.

Zazen innebär att ge upp böjelsen att äga och kontrollera och i stället låta vara, eller som 1300-tals mystikern Mäster Eckhart uttrycker det: ”lämna alla ting ifred”.

Zazen är att vara närvarande här och nu, öppen, utan förutfattad mening, utan definierad anledning, utan avsikt.

Att öva zazen är att föras mot det centrum av tystnad, omgivet av stillhet, som är människans ursprungliga och bortom-språkliga grund. Hennes innersta väsen. Här råder oändlig öppenhet: Obrutet seende, ostört lyssnande – närvaro utan uppdelning.

Kaligrafi av Taitsu Kohno, Kyoto Life Death Great Matter

Kaligrafi av Taitsu Kohno, Kyoto
Life Death Great Matter