Program våren 2023

Vårterminen 2023

Under våren erbjuds följande endagssittningar (lördagar).

Zazenkai

14 jan Liberiet
4 februari
4 mars
25 mars
15 april Liberiet
6 maj
3 juni
17 juni

OBS! Om inte annat skrivs så gäller: Lokal: Enekulla. Anmälan och information: Per Carleheden, percarleheden@gmail.com
Zazenkai startar alltid kl 900 och avslutas kl 14, med efterföljande fika (gäller Enekulla) och samtal. Kom i god tid, samling till meditation 08.55.