Program Hösten 2024

Zazenkai

Under hösten erbjuds följande endagssittningar på Enekulla i Höör
under ledning av Pelle Bengtsson;

Lördag 5/10
Lördag 9/11

Lördag 14/12

i Lund erbjuds endagssittningar på Liberiet (vid Domkyrkan) under ledning av Dan Landgre’:

Lördag 21/9
Lördag 23/11

Zazenkai startar alltid kl 900 och avslutas kl 14, med efterföljande samtal till kl 1500. Under zazenkai hålls Teisho (kort föredrag) och erbjuds möjlighet till kort individuellt samtal.

Kom i god tid
, samling i meditationsrummet 08.55.
Anmälan, frågor och information: Per Carleheden, percarleheden@gmail.com

 

Kortsesshin

en bra möjlighet att meditera tillsammans under några dagar i tystnad under ledning av Pelle Bengtsson

torsdag 14e – söndag 17e november, med inkvartering på Enekullazendo i Höör
med start kl 18.00 torsdag och slut kl 10.00 söndag.

Anmälan och information: Per Carleheden, percarleheden@gmail.com

 

Liberiet i Lund, torsdagar

Meditation varje torsdag mellan 1700-1800 med början 12/9 till och med 12/12.
Nina håller i dessa under ojämna veckor, Per C under jämna.

Information: Per Carleheden, percarleheden@gmail.com