Om Pelle Bengtsson

Mitt första påtagliga möte med zen ägde rum i mitten av 1970-talet. Det var då jag blev introducerad i ”zenmeditation”. Sittande i lotus på en kudde kom jag ”hem”. Sedan dess har det regelbundna övandet varit en röd tråd i mitt liv.

Mötet med Gundula Meyer blev avgörande (www.ohofzendo.de). Gundula är evangelisk-luthersk präst från Tyskland och s.k. independent zenmaster i zenskolan Sanbo Kyodan. Under många år var hon elev till Yamada Koun Roshi.

Jag har varit Gundula Meyers elev sedan 1987. Det innebär att jag deltagit i ett stort antal sesshins (intensivdagar i zazen), assisterat under sesshins, bott i Tyskland i perioder och genomgått s.k. koan-träning.

Att vara en oberoende zenmästare innebär att äga möjligheten att själv utse zenlärare. 2003 utnämnde Gundula mig till zenlärare. Att utnämnas till lärare innebär att bemyndigas – utifrån sina förutsättningarna – föra vidare vad som mottagits av läraren.

Idag, själv präst i Svenska kyrkan, innebär mötet med zentraditionen ett pågående inre samtal mellan två stora andliga traditioner, vilket också på olika sätt kommer till uttryck i min undervisning.

Vill du veta mer om min bakgrund och verksamhet inom chefs- och ledarskapsområdet gå då till www.inprincipio.se