Nyckelord

Zazen (japanska, za – sitta och zen – ungefär avspänd koncentration / uppmärksamhet) kan översättas med att sitta sig till / sitta i avspänd uppmärksamhet.

Zazen upplevs inte sällan initialt som krävande. Grunddragen är att sitta rätt för att nå kroppslig spänningsbalans, ge sådant utrymme åt andningen att den kan bli långsam, rytmisk och djup och att lämna tankar och bilder med hjälp av en vilande uppmärksamhet på en sak, t.ex. andningen.

Nyckelord i sammanhanget är enkelhet genom strukturerad form, tystnad, koncentration, uppmärksamhet, öppenhet och närvaro.

Meditationsövningen sätts kontinuerligt in i ett större sammanhang genom återkommande föredrag (teisho), reflexioner och motivationer. Regelbundet erbjuds också korta, vägledande samtal med meditationsläraren rörande övningen, s.k. dokusan.