Detaljerade Program

För 2023 erbjuder Enekulla zendo tillsvidare enbart endagssittningar. För detaljer, se Program 2023.